Aydın Başar’ın 300 kitaplık okuma listesi!

Yazar Aydın Başar Ehl-i Sünnet hassasiyetlerine dikkatle Müslümanlar için 300 kitaplık bir liste oluşturarak bu listeyi ‘Müslüman Kitaplığı’ başlığıyla yayınladı.

Dünya genelinde gençler, internet çağında bilgisayar ve cep telefonu gibi teknolojik aletler arasında mekik dokurken kitapların kazandığı önem ise her geçen gün artıyor. Bu kapsamda yazar Yusuf Kaplan’ın 100 kitaplık okuma listesinin yanı sıra yazar Aydın Başar tarafından hazırlanan 300 kitaplık okuma listesi de dikkat çekiyor. Başar, Ehl-i Sünnet hassasiyetine dikkatle Müslümanlar için 300 kitaplık bir liste oluşturarak bu listeyi ‘Müslüman Kitaplığı’ başlığıyla yayınladı.

Listeyi oluştururken, çok sayıda alim, düşünür, akademisyen ve yazardan fikir alan Başar, Mahir İz, Esad Coşan, Kadir Mısıroğlu ve Yusuf Kaplan gibi isimlerin de listelerini inceledi.

İşte 300 kitaplık liste;

İman ve İslam

 • Ömer Nasuhi Bilmen, İslam İlmihali
 • Mehmet Zihni Efendi, Nimet-i İslam
 • Ahmet Hamdi Akseki, İslam Dini
 • Muhammed Hamidullah, İslam’a Giriş
 • Necip Fazıl Kısakürek, İman ve İslam Atlası
 • Ümit Şimşek, İslam İnanç İlmihali
 • Ali Kemâl Belviranlı, İslâm Prensipleri
 • Ali Tantavi, Ana Hatlarıyla İslam Dini
 • Mahmud Esad Coşan, İslam’ın ve İmanın Korunması
 • Muhammed Kutub, İslâm’ın Etrafındaki Şüpheler
 • Babanzâde Ahmed Naim, İslâm Ahlâkının Esasları
 • Haluk Nurbaki, Kur’an-ı Kerim’den Ayetler ve İlmi Gerçekler
 • Tahirül Mevlevi, Müslümanlıkta İbadet Tarihi
 • Rahmi Telkenaroğlu, İslam İbadet Esasları
 • Kemal Yıldız, İbadet ve Hayat
 • İtikad ve Akaid

 • Mehmet Zahid Kotku, Ehli Sünnet İtikadı
 • İbrahim Cücük, Delileriyle Ehl-i Sünnet Akaidi
 • Nureddin es-Sabuni, Matüridiyye Akaidi
 • Mehmet Keskin, İmam Eş’ârî ve Eş’ârîlik
 • Sadettin Taftazânî, Şerhû’l-Akâid Tercümesi
 • Numan Kurtulmuş, Amentü Şerhi
 • Ramazan Altıntaş, Sana İtikattan Soruyorlar
 • Cağfer Karadaş, İslam Akaidi
 • Saim Kılavuz, Anahatlarıyla İslâm Akaidi ve Kelama Giriş
 • Süleyman Uludağ, İslam Düşüncesinin Yapısı
 • Metin Bozkuş, Anadolu’da İslam ve Mezhepler
 • Hasan Gümüşoğlu, İslam Mezhepleri Tarihi
 • Abdulmecit Zindani, Kur’an ve Kainat Ayetleri Işığında Tevhid
 • İbni Teymiye, Tevhid Risalesi
 • Bekir Topaloğlu, Kelam İlmi
 • Kur’an-ı Kerim

 • İsmail Karaçam, Sonsuz Mucize Kur’an
 • Osman Keskioğlu, Kur’an Tarihi
 • Kerim Buladı, Kur’an’ın Anlaşılmasında Anahtar Kavramlar
 • Muhammed Gazali, Kur’an’ı Anlamada Yöntem
 • Ebul Âla Mevdudi, Kur’an’da Dört Terim
 • Halis Aydemir, Kur’an’da Hata Yok
 • Mehmet Halil Çiçek, Müşkilu’l-Kur’an’ı Yeniden Değerlendirmek
 • Enbiya Yıldırım, Kur’an Bize Yeter Söylemi
 • İhsan Şenocak, Sünneti Reddeden Kur’an Müslümanlığı
 • Ali Akpınar, Kuran Niçin Ve Nasıl Okunmalı
 • Murat Padak, Kur’an’dan Hikmetler
 • Hasan Keskin, Kur’an’da Fitne Kavramı
 • Recep Akakuş, İslam’da Hamele-i Kuran
 • Fatih Çollak, Kur’ân Risalesi
 • Ruhi Özcan, Vahiy Kültürü
 • Hadis ve Sünnet

 • Mehmet Yaşar Kandemir, Hadis Karşıtları Ne Yapmak İstiyor
 • İbrahim Hatiboğlu, Çağdaşlaşma ve Hadis Tartışmaları
 • Yusuf el-Karadavî, Sünneti Anlamada Yöntem
 • Muhammed Taki el-Usmânî, Sünnet’in Bağlayıcılığı
 • Muhammed Salih Ekinci, Huccet Değeri ve Tedvin Açısından Sünnet
 • Ömer Faruk Korkmaz, Ayet-i Kerimeler Işığında Sünnetin Hucciyeti
 • Şatıbi, Bid’atler Karşısında Kitap ve Sünnete Bağlılıkta Yöntem
 • İmam Suyuti, Sünnetin İslam’daki Yeri
 • Said Nursi, Sünnet-i Seniyye Risalesi
 • Halil İbrahim Kutlay, Nebevi Mesaj
 • Muhammed Ali Es-Sabuni, Nebevi Sünnet
 • Aynur Uyarel, Sahabe Uygulaması Olarak Sünnete Bağlılık
 • Mehmet Görmez, Hadis İlminin Temel Meseleleri
 • Saffet Sancaklı, Hadis İnkârcılığı
 • Zekeriya Güler, Hadis Günlüğü
 • Siyer-i Nebi

 • Mustafa Asım Köksal, İslam Tarihi
 • Ali Muhammed Sallabi, Siyer-i Nebi
 • Kasım Şulul, Siyer Usulü
 • Martin Lings, Hazreti Muhammed’in Hayatı
 • İzzet Derveze, Kur’an’a Göre Hazreti Muhammed’in Hayatı
 • Mustafa Sıbai, Peygamberimizin Hayatından Dersler ve İbretler
 • Mehmet Emin Ay, Şefkat Peygamberi Hazreti Muhammed
 • Münir Muhammed Gadban, Resulullah’ın Hayatı ve Daveti
 • Ahmet Önkal, Resulullah’ın İslam’a Davet Metodu
 • İhsan Süreyya Sırma, Mekke Dönemi ve İşkence
 • Mustafa Ağırman, Hazreti Muhammed Devrinde Mescid Ve Fonksiyonları
 • Rıfat Oral, Hazreti Peygamber’in Veda Haccı
 • Âdem Apak, Kur’an’ın Geliş Ortamında Arap Toplumu
 • Muhammed Emin Yıldırım, Efendimizi Sahabe Gibi Sevmek
 • Mutlu Binici, Uhud’un Ardında Cennet Var
 • Fıkıh ve İslam Hukuku

 • Hayreddin Karaman, Günlük Hayatımızda Helaller ve Haramlar
 • Halil Günenç, Günümüz Meselelerine Fetvalar
 • Hamdi Döndüren, Güncel Fıkhi Meseleler
 • Abdullah Kahraman, Güncel Dini Konular ve Fıkhi Hükümler
 • Hacı Yunus Apaydın, Din ve Fıkıh Yazıları
 • Faruk Beşer, Güncel Meselelere Dini Çözümler
 • Vehbe Zuhayli, Günümüz Meselelerine Fetvalar
 • Ekrem Buğra Ekinci, İslâm Hukukumda Değişmenin Sınırlan
 • Halit Çalış, Ahmet Yaman, İslam Hukukuna Giriş
 • Ahmet Yaman, Halit Çalış, İslam Hukuku
 • Abdülkerim Zeydan, İslam Hukukuna Giriş
 • Fahrettin Atar, Fıkıh Usûlü
 • Mehmet Zahit Kevserî, Hanefi Fıkhının Esasları
 • Mustafa Kelebek, İslam Aile Hukukunda Velayet
 • Orhan Çeker, Fetvalarım
 • Ufuk Kitapları

 • Sezai Karakoç, İslam’ın Dirilişi
 • İsmet Özel, Taşları Yemek Yasak
 • Roger Garaudy, Geleceğimizde İslâm Var
 • İsmail Faruki, Bilginin İslamileştirilmesi
 • Rene Guenon, Modern Dünyanın Bunalımı
 • Akif Emre, Müstağrip Aydınlar Yüzyılı
 • Özcan Hıdır, Batı Dünyasında İslamofobi ve Anti-İslamizm
 • Aliya İzzetbegoviç, Doğu Batı Arasında İslam
 • Said Ramazan el-Buti, Kur’an’da İnsan ve Medeniyet
 • Bedri Gencer, İslam’da Modernleşme
 • Erol Güngör, İslam’ın Bugünkü Meseleleri
 • İbrahim Kalın, İslam ve Batı
 • Şemseddin Dursun, Hayata Dair Kavramlar Analizi
 • Yücel Oğurlu, Perspektif Kodları
 • Cemil Meriç, Bu Ülke
 • Dava ve Şuur

 • Seyid Kutub, Yoldaki İşaretler
 • Ahmet Ağırakça, Dava Adamı Olmak
 • Yusuf Kerimoğlu, Kelimeler Kavramlar
 • Kadir Mısıroğlu, İslam Dünya Görüşü
 • Abdulkadir Udeh, İslam ve Siyasi Durumumuz
 • Muhammed Ebu Zehra, İslam’da Sosyal Dayanışma
 • Salim Öğüt, Modern Bir Din Projesinin Tenkidi
 • Mehmet Doğan, Batılılaşma İhaneti
 • Said Halim Paşa, Buhranlarımız
 • Abdurrahman Dilipak, Cumhuriyete Giden Yol
 • Burhan Bozgeyik, İşte Zulmün Belgesi
 • Osman Yüksel Serdengeçti, Bir Nesli Nasıl Mahvettiler
 • Mehmet Beşir Eryarsoy, Küreselleşmeye Karşı Duruşumuz
 • Salâh Abdulfettâh el-Hâlidî, Müslümanın Değişmez Prensipleri
 • Ebul Hasen En Nedvi, Müslümanların Gerilemesiyle Dünya Neler Kaybetti
 • Müslümanca Düşünce

 • İmam Gazali, Müslümanca Bir Hayat
 • Ebubekir Sifil, Müslümanca Bir Hayat İçin
 • Abdurrahman Arslan, Dünyaya Müslümanca Bakmak
 • Mehmet Sürmeli, Siyasette Müslümanca Duruş
 • Aydın Başar, Hayatı Müslümanca Okumak
 • İsmail Lütfi Çakan, Müslümanca Yaşamak
 • Yavuz Köktaş, Modern Dünyada Müslümanca Düşünmek
 • Rasim Özdenören, Müslümanca Düşünmek Üzerine Denemeler
 • Serdar Demirel, Postmodern Çağda Müslüman Bilincin İnşası
 • Ali Haşimi, Kur’an ve Sünnet’e Göre Müslüman Şahsiyeti
 • Fethi Yeken, Müslüman Olmam Neyi Gerektirir?
 • Ali Haydar Haksal, Müslümanca Duruş
 • Vehbi Karakaş, Müslümanca Bakış
 • Nureddin Yıldız, Mümin Kimliğimiz
 • Ramazan Kayan, Vahyin Gölgesinde Kimlik İnşası
 • Tasavvuf ve Nefis Terbiyesi

 • Hasan Kamil Yılmaz, Tasavvufun Meseleleri
 • Dilaver Selvi, Kur’an ve Tasavvuf
 • Selçuk Eraydın, Tasavvuf ve Tarikatlar
 • Hasan El Benna, Tasavvuf Ve Ahlak Eğitimi
 • Necdet Yılmaz, Osmanlılarda Tasavvuf
 • Ebu’l-Alâ el-Afîfi, Tasavvuf İslâm’da Mânevî Hayat
 • Mahir İz, Tasavvuf
 • Muhammed Bin El Hani, Adap
 • Abdu’l-Bari En-Nedvi, Tasavvuf ve Hayat
 • Ferîdüddîn Attar, Tezkiretü’l Evliyâ
 • Said Havva, İslam’da Nefis Tezkiyesi
 • İbni Kayyım El Cevziyye, Nefis Terbiyesi
 • Abdulkerim Kuşeyri, Kuşeyri Risalesi
 • Haris el Muhasibi, Selefi Tasavvuf
 • Muhammed Emin Er, Fıkh-ı Batın Kalp Temizliğinin Esasları
 • İrfan ve Hikmet

 • Abdulkadir Geylani, İlahi Armağan
 • Osman Nuri Topbaş, Son Nefes
 • Necdet Tosun, İrfan Bahçesi
 • Abdulfettah Ebu Gudde, Zamanın Kıymeti
 • İbn Hacer el-Askalani, Erdem Yolcusuna Uyarılar
 • İmam Şarani, Sufilere Armağan Selefi Salihin Ahlakı
 • İbn Ataullah el-İskenderi, Hikemü’l-Atâiyye
 • Mustafa Kara, Gönül Mektupları
 • Musa Tektaş, Gönül Zaviyesi
 • Hayati İnanç, İşte Geldik Gidiyoruz
 • Raşit Küçük, Sevgi Medeniyeti
 • Ahmet Ziylan, İki Çift Söz Yeter
 • Sadi Şirazi, Bostan ve Gülistan
 • Beydaba, Kelile ve Dimne
 • Mehmet Nezir Gül, Geçmişten Günümüze Latifeler Hikmetler
 • İlham veren Kitaplar

 • Soner Duman, Hayata Bir de Böyle Bak
 • Mehmet Lütfi Arslan, Uyanın Rüya Vaktidir
 • Mustafa Asım Küçükaşçı, Kıyameti Koparan Kopuşlar
 • Süleyman Ragıp Yazıcılar, Baht Meselesi
 • İsmail Kılıçarslan, Benim Meselem
 • Erol Erdoğan, İnsan Mevsimi
 • Erhan Erken, Dünya Görüşü
 • Ömer Faruk Demireşik, Şafak Sökerken
 • Âdem Özköse, Ümmet Coğrafyası
 • Sefa Saygılı, Dünyayı Aldatanlar
 • Mustafa Sabri Beşer, Ve İnsan Aldandı
 • Ahmet Murat, Kalbin Kararı
 • Mikail Çolak, Alemlere Rahmet
 • Faruk Öndağ, Sıradışı Adamlar
 • Mustafa Nezihi Pesen, İstanbul’a Zikirle Girdin Mi Hiç?
 • Faydalı Dini Kitaplar

 • Abdullah Yıldız, Namaz Bir Tevhit Eylemi
 • Şerafettin Kalay, Müminin Miracı Namaz
 • Mehmet Şevket Eygi, Müslümanın 100 Vazifesi
 • Âdem Ergül, Medeniyet Öncülerimizden 365 Lider Davranış
 • Hikmet Özdemir, Hazreti Ali’nin 100 Veciz Sözü
 • Murat Kaya, Hazreti Ömer’den 111 Hatıra
 • Mustafa Meşhur, İslam’a Davet Fıkhı
 • Ali Nar, 40 Hadisle Müslüman Kimliği
 • Mecdi El Hilali, Allah Sevgisi
 • Mehmet Paksu, Sünnete Göre Günlük Hayat
 • Mehmet Akbaş, Asr-ı Saadetten Üç Öğretmen
 • Ali Ramazan Dinç, Kemale Dair Sohbetler
 • Ertuğrul Düzdağ, Ali Ulvi Kurucu Hatıralar
 • Nazif Yılmaz, Ahmet İslamoğlu Hatırlar ve Mülahazalar
 • İbrahim Emiroğlu, Yanlış Düşünce ve Davranışlar Karşısında Mevlana
 • Kültür ve Edebiyat

 • Haluk Dursun, İstanbul’da Yaşama Sanatı
 • Ahmet Yüksel Özemre, Üsküdar’da Bir Attar Dükkânı
 • Münevver Ayaşlı, Haminne’nin Suret Aynası
 • Yahya Kemal Beyatlı, Kendi Gökkubbemiz
 • Dursun Gürlek, Kültür Dünyamızdan Manzaralar
 • Sadettin Ökten, Aslında Bir Sanat Var
 • Nihat Sami Banarlı, Tarih ve Tasavvuf Sohbetleri
 • Mehmet Nuri Yardım, Edebiyatımızın Güler Yüzü
 • Âlim Yıldız, Geleneğin İzinde
 • Nidayi Sevim, Keşf-i İstanbul
 • Emin Işık, Belh’in Güvercinleri
 • Serhan Tayşi, Ali Emiri’nin İzinde
 • Turgut Cansever, İslam’da Şehir ve Mimari
 • Beşir Ayvazoğlu, Geleneğin Direnişi
 • Evliya Çelebi, Seyahatname
 • Hikâye, Roman ve Deneme

 • 1.Muhyiddin Şekur, Su Üstüne Yazı Yazmak
 • 1, Carl Vett, Dervişler Arasında İki Hafta
 • Muhammed Esed, Mekke’ye Giden Yol
 • Şule Yüksel Şenler, Huzur Sokağı
 • İskender Pala, Şah Sultan
 • Cahit Zarifoğlu, Yaşamak
 • Tarık Buğra, Küçük Ağa
 • Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir
 • İbrahim Tenekeci, Son Düzlük
 • Mustafa Kutlu, İyiler Ölmez
 • Vehbi Vakkasoğlu, Bir Destandır Çanakkale
 • Mehmet Niyazi, Yemen Ah Yemen
 • Yavuz Bahadıroğlu, Selahaddin Eyyubi
 • Mustafa Uslu, Yunus Emre Gönlüm Düştü Bir Sevdaya
 • Aziz Erdoğan, Abide Şahsiyet Mehmet Akif Ersoy
 • Ahmet Yapıcı, İnanmış Bir Adam Mehmet Akif
 • Eğitim ve Aile

 • Ali Fuat Başgil, Gençlerle Başbaşa
 • Seyit Mehmet Şen, Gençlik Geleceğimizdir
 • Nurettin Topçu, Türkiye’nin Maarif Davası
 • Samiha Ayverdi, Milli Kültür Meseleleri ve Maarif Davamız
 • Dursun Ali Taşçı, Eğitim Yazıları
 • Said Havva, İslami Eğitim Modeli
 • Memiş Okuyucu, Maarifimiz ve Geleceğimiz
 • Ali Erkan Kavaklı, En Sevilen Öğretmen Hazreti Muhammed ve Eğitim Metotları
 • Bekir Kuzudişli, Eğitim ve Öğretime Dair 40 Hadis
 • Osman Öztürk, İslam’da Evlat Terbiyesi
 • Mehmet Zeki Aydın, Ailede Ahlak Eğitimi
 • Durak Pusmaz, Ailede Mutluluk Prensipleri
 • Sıtkı Aslanhan, Bilinçli Aile
 • Mustafa K Topaloğlu, Evliliğin Yol haritası
 • Sema Maraşlı, Mutlu Aile Okulu
 • Tarih

 • Ahmet Akgündüz, Bilinmeyen Osmanlı
 • Mustafa Armağan, Osmanlı İnsanlığın Son Adası
 • İrfan Gündüz, Osmanlılarda Devlet Tekke Münasebetleri
 • İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı
 • Koray Şerbetçi, Bir Osmanlı Var İmiş
 • Fuat Köprülü, Osmanlı Devletinin Kuruluşu
 • Osman Turan, Selçuklular ve İslamiyet
 • Coşkun Yılmaz, Sultan İkinci Abdulhamit ve Dönemi
 • Vahdettin Engin, Bir devrin Son Sultanı II. Abdulhamid
 • Mustafa Sabri Efendi, Hilafetin İlgasının Arka Planı
 • Ziya Kazıcı, İslam Medeniyeti ve Müesseseleri Tarihi
 • Mahmud Şakir, İslam Tarihinden Dersler ve İbretler
 • Davut Nuriler, Sancak’ın Asırlık Hak Mücadelesi
 • Ahmet Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya
 • Fuat Sezgin, İslam Bilim Tarihi
 • Abide Şahsiyetler

 • Salih Suruç, Sadakatte Zirve Hazreti Ebu Bekir
 • İbnül Cevzi, Emirül Müminin Hazreti Ömer’in Hayatı ve Tarihi
 • Mustafa Necati Bursalı, Hayâ ve Edep İncisi Hazreti Osman
 • Mahmut Sami Ramazanoğlu, Hazreti Aliyyül Murtaza
 • Ömer Sabuncu, Hazreti Aişe Binti Ebi Bekir
 • Ömer Döngeloğlu, Musab Bin Umeyr
 • Fatih Çınar, Mustafa Taki Efendi
 • İbrahim Baz, Abdülehad Nuri-i Sivasi Hayatı Eserleri Görüşleri
 • Vahit Göktaş, Muhammed Es’ad-ı Erbili Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Felsefesi
 • Adnan Memduhoğlu, Bir Fakih Olarak İmam Nevevi
 • Ahmet Turan Arslan, İmam Birgivi
 • Nesimi Yazıcı, Kamil Miras Hayatı ve Eserleri
 • Ethem Cebecioğlu, İmam-ı Rabbani Hareketi ve Tesirleri
 • Bilal Kemikli, Erzurumlu Bilge İmam Muhammed Lütfi Efendi
 • Yusuf Temizcan, Muhsin Kıvamında Yaşamak Abdullah Tivnikli
 • İlmi Etüdler

 • Necdet Çağıl, Kur’an’ın Belagat ve Fonetik Yapısı
 • Nasrullah Hacımüftüoğlu, Kur’an’ın Belagatı ve İ’cazı Üzerine
 • Mehmet Yalar, Modern Arap Edebiyatına Giriş
 • Yusuf Ziya Kavakçı, İslam Araştırmalarında Usul
 • Rahmi Yaran, İslam Fıkhında İhtiyaç Kavramı ve Kurumsallaşma
 • Hasan Çelikkaya, Fonksiyonel Eğitim Sosyolojisi
 • Mehmet Ünal, Kur’an Anlaşılmasında Kıraat Farklılıklarının Rolü
 • Cemal Abdullah Aydın, Hadislerin Kaynaklarını Bulma Yolları
 • Cemal Ağırman, Hadis Kaynaklarının Dili
 • Hüseyin Yılmaz, Dini Hitabet ve Mesleki Uygulama
 • Nuri Adıgüzel, İslam Ahlak Düşüncesi ve Müslüman Ahlakçılar
 • Fethi Ahmet Polat, İslam Tefsir Geleneğinde Akılcı Söyleme Yöneltilen Eleştiriler
 • Ömer Çelik, Tefsir Usulü ve Tarihi
 • Harun Öğmüş, Cahiliye Döneminde Araplar
 • Mehmet Fatih Kaya, Hadis Usûlünde İhtilât
 • Temel Ciltli Eserler

 • Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Din Kur’an Dili
 • Muhammed Ali Es-Sabuni, Safvetü’t Tefasir
 • İmam Nesefi, Tercüme: Harun Ünal, Nesefi Tefsiri Tercümesi
 • Babanzade Ahmed Naim ve Kamil Miras, Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi
 • Yaşar Kandemir, İsmail Lütfi Çakan, Raşid Küçük, Riyazüs Salihin Şerhi
 • Kadı İyaz, (Yaşar Kandemir), Şifa-i Şerif Şerhi
 • Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuk-u İslamiyye ve İstılahat-ı Fıkhiyye Kamusu
 • İmam Nebevi Hazretleri, Hatib eş-Şirbini (Tercüme Soner Duman), Muğni’l Muhtac
 • Minhacü’t-Talibin Şerhi
 • İmam Gazzali, İhya-ü Ulumi’d Din
 • Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatüs Sahabe
 • Hayredin Karaman, Ana Hatlarıyla İslam Hukuku
 • Osman Nuri Topbaş, Nebiler Silsilesi
 • Hayati Ülkü, İslam Tarihi
 • Said Nursi, Risale-i Nur Külliyatı
 • İmam-ı Rabbani, Mektubat
 • Tahirül Mevlevi, Mesnevi Şerhi

Aydın Başar kimdir?

6 Kasım 1980’de Sivas’ta doğan Aydın Başar’ın tahsil hayatı Sivas’ta geçti. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olan Başar, 1998’den itibaren yazılarını Altınoluk, Genç Dergisi, Somuncu Baba, Gülistan, Yeni Dünya, Anadolu Gençlik, Vuslat, Beyan, Milli Şuur, Burhan, Fikirname ve İstanbul (M. E. M. Dergisi) gibi dergilerde ve Milli Gazete ve Dünyaya Yenisöz Gazetesi’nde yayımladı.

Dunyabizim.com adlı kültür sanat sitesinde çok sayıda yazı kaleme alan Başar, 2005 yılında Şırnak’ın Uludere ilçesinde öğretmenliğe başladı. 2009’dan beri İstanbul Bağcılar’da öğretmenlik yapmaya devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bazı müfredat çalışmalarına da katılım sağladı.

Aydın Başar’ın “Hayatı Müslümanca Okumak”, “İrfan Yolculuğu”, “Kırk Yazarla Ufka Doğru”, “Sekülerizm Çıkmazından Mağaraya Doğru” adlı kitapları bulunuyor.

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close